Projets
Files
Documents


About
Fun


Login
  

BuzzWord Bingo:

Kompetensutveckling Webservice Kvalitetssäkring Kunskapskapital Långsiktighet
Värdeord AWS Outsourcing Strategiskt projektscenario Hårdsatsning
Molnet Informationsmiljö Mervärde Avyttra Högt i tak
Portfölj Strategiformuleringar Affärskritisk Global Callcenter
Risk Fokusera Portal IP-telefoni Spetskompetens

Generera en ny bricka

De flesta av er känner säkert igen buzzbingo från Dilbert, ni andra har säkert någongång genomlidigt långa tråkiga möten där folk står och talar om helt ointresanta saker, mest därför att de tycks älska sin egen röst (har du inte det kan du alltid ta anställning på IDE).

Buzzbingo är det ultimata sättet att genomlida dessa, skriv ut några brickor, ge dem till dina kollegor och kan ni spela detta spel under tiden som cheferna nämner massa termer som de inte förstår, men som de nyligen läst i Computer Sweden.Generera en ny bricka:
Antal koloner: Antal rader:


Buzzwords:
Klicka här för att se alla BuzzWords.

Skicka förslag (separera flera förslag med komma): din email:

10:57 28/Jan/2015
footer image